Het bestuur van de Rekenkamer van Suriname wordt het College genoemd. 
Het College bestaat uit een Voorzitter, een Ondervoorzitter, 2 leden en 2 plaatsvervangende leden. Het College wordt op voordracht van De Nationale Assemblee door de President van de Republiek Suriname voor 5 jaar benoemd. 
Krachtens de Rekenkamerwet, GB 1953 no. 26 artikel 2 lid 2, wordt aan het College een Secretaris toegevoegd die op voordracht van De Nationale Assemblee door de President van de Republiek Suriname wordt benoemd en geïnstalleerd. 

De huidige voorzitter is mevrouw Charmain Felter, MBA, en de huidige Secretaris is mevrouw drs. Natasha Vredeberg, MBA. 
Op 1 april 2016 is de zittingstermijn van het College verlopen. Waardoor wederom per die datum een nieuwe zittingstermijn ( 2016-2021) van start ging. De huidige voorzitter is wederom benoemd in haar functie, maar de leden en plaatsvervangende leden zullen op kort termijn benoemd worden.

chairmen Felter

Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname

De huidige voorzitter van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) is mevrouw Charmain O.C.Felter, gehuwd Peroti.

Charmain Felter is in oktober 2002 in dienst benoemd als ambtenaar bij de Kamer. Binnen de Kamer heeft zij tot april 2011 de functies financieel medewerker, junior auditor en senior auditor mogen bekleden. In april 2011 is zij benoemd door de President van de Republiek Suriname Zijne Excellentie Desire D. Bouterse als eerste vrouwelijke voorzitter van dit controlerend orgaan. Een benoeming die zij absoluut zag als een heel grote uitdaging. Het Surinaams volkslied stimuleert haar elke dag om haar werkzaamheden met alle plezier uit te voeren.

Mevrouw Felter heeft een bachelors degree in Economie en in 2009 is zij afgestudeerd aan de Maastricht School of Management in samenwerking met FHR-Lim A Po Instituut met als specialisatie, Management and Accounting, waarbij  zij de titel, Master in Bussines Administration verkreeg. In datzelfde jaar heeft zij gesolliciteerd voor een betrekking binnen het College van de Kamer bij de Nationale Assemblee.

In april 2011 werd zij benoemd tot de eerste vrouwelijke voorzitter van de Rekenkamer van Suriname. In april 2016 is mw. Felter wederom benoemd in deze functie voor de zittingstermijn 2016-2021. Tevens bekleedt zij ook vanaf juni 2016, voor een termijn van 3 jaren  (2016-2019), met trost de functie van voorzitter binnen de regionale organisatie voor Rekenkamers van het Caribische Gebied, de Caribean Organization of Supreme Audit Institutions (CAROSAI).

Natasha Vredenberg

Secretaris van de Rekenkamer van Suriname

De functie van de Secretaris is de hoogste managementfunctie bij de Rekenkamer. Mevrouw Natasha Vredeberg trad in dienst van de Rekenkamer van Suriname op 1 februari 1999 als Adjunct Secretaris van de Rekenkamer van Suriname. 
Op 1 april 2006, werd zij benoemd tot Secretaris van de Rekenkamer van Suriname, een functie welke zij tot heden mag bekleden.

Mevrouw Vredeberg is in 1995 afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname als Doctorandus in de Economie. In 2005 behaalde zij haar Master of Business Administration degree in Corporate Strategy & Economic Policy van de Maastricht School of Management  in samenwerking met  FHR Lim A Po Institute for Social Studies. Tevens is zij in het bezit van het Diploma MBO –Theologie,  behaald in 2001 bij het Apollos Training Institute. 

In haar loopbaan bij de Rekenkamer heeft zij aan tal van trainingen/workshops/seminars in zowel binnen- als  buitenland deelgenomen, die allen hebben bijgedragen aan haar expertise op het gebied van Auditing.  

In het dagelijks leven is mevrouw Vredeberg erg actief in haar plaatselijke gemeente, de Wanicakerk der EBGS, en probeert daar waar nodig jongeren te stimuleren hun studie en daarmee ook hun toekomst,  serieus tegemoet te treden.