Secretaris van de Rekenkamer van Suriname

De Secretaris is de hoogste managementfunctie bij de Rekenkamer en draagt zorgt voor de dagelijkse operations van de Rekenkamer; met name:

  • het controle-onderzoek (rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoek),
  • de verslaggeving van de Rekenkamer, waaronder de samenstelling van het Rekenkamerverslag,
  • draagt zorg voor personeelsaangelegenheden
  • de monitoring van de vastgestelde begroting en de financiële verantwoording terzake
  • zorg voor de huisvesting en het archief van de Rekenkamer

(vide de Rekenkamerwet art.2 lid 2 (GB.1953 no.26) en het Ordereglement van van de Rekenkamer van Suriname, Besluit no. 3 “Instructies van de Secretaris van de Rekenkamer van Suriname” (GB. 1954 van 10 mei 1954, Besluit no.3)

Tevens ondersteunt de Secretaris het College van de Rekenkamer tijdens de College vergaderingen, als adviserende stem en geeft rapportage over de stand der werkzaamheden.

 

Afdelingen