De wettelijke basis waaraan de Rekenkamer van Suriname haar mandaat ontleend is vastgelegd in artikelen 82 en 83 van de Grondwet van 1987, de Wet Rekenkamer en de Comptabiliteitswet van 1952 (GB 1952 no.111) en het Comptabiliteitsbesluit (GB 1953 no.100).

De Comptabiliteitswet geeft voorschriften voor de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en controle op de uitvoering van de begroting en voor het beheer van de overheidsfinanciën.

Het comptabiliteitsbesluit,  welke een GOUVERNEMENTSBESLUIT is van 27 augustus 1953, biedt de vaststelling van algemene voorschriften ter uitvoering van de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 no. 111, juncto G.B. 1952 no. 125) (G.B. 1953 no. 100).

Voor meer informatie kunt u hier de Comptabiliteitswet downloaden