De Rekenkamer van Suriname heeft openstaande vacatures beschikbaar voor de volgende afdelingen binnen haar organisatie:

  • Audit
  • ICT
  • Juridische Zaken
  • Public Relations

De functieprofielen zullen binnenkort op onze website gepubliceerd worden, maar gegadigden mogen alvast solliciteren voor een functie binnen één van deze afdelingen. 

U mag echter, ook altijd een open sollicitatie sturen. 
We zullen uw gegevens bewaren en contact met u opnemen zodra er een vacature ontstaat die past bij uw profiel.

Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae en kopieën van relevante diploma's en cijferlijsten, kunt u richten naar de directeur van het Bureau van de Rekenkamer, de heer N. Chen Poun Joe.