Delegatie China National Audit Office (CNAO) bezoekt de Rekenkamer van Suriname


Een delegatie van  de Rekenkamer van China  (China National Audit Office (CNAO)) zal in de periode 15 - 18 september 2018 op uitnodiging van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) een bezoek brengen aan Suriname. Tijdens dit bezoek zullen onder andere de mogelijkheden voor verruiming van de samenwerking tussen beide instituten besproken worden. 

 

De dialoog met CNAO zal onder andere gericht zijn op een evaluatie over de deelname van auditors van de Kamer aan het Master of Auditing (MAud) programma. Dit programma wordt mede gecoördineerd door de CNAO, waarvan reeds twee auditors zijn afgevaardigd. Verder komen aan de orde toekomstige bilaterale samenwerkingen en wel op het gebied van audit als ook op regionaal niveau tussen CNAO en de Caribische Organisatie voor Rekenkamers (Caribean Organization of Supreme Audit institution (CAROSAI)). De laatstgenoemde wordt gedaan in het kader van het voorzitterschap van CAROSAI dat tot midden 2019 in handen is van Suriname.

 

De Kamer heeft in het kader van dit bezoek een eendaagse activiteit gepland waarbij de vertegenwoordigers van CNAO op maandag 17 september 2018 tijdens een lezing het zullen hebben over de invloed van IT op het functioneren van Rekenkamers met name het auditen van Big Data. Big data" is de term die wordt gebruikt voor gestructureerde en door de mens gegenereerde gegevens, maar ook voor gegevens die ongestructureerd en machine gegenereerd zijn en die zich buiten de bedrijfsgrenzen bevinden.Het integreren van Big Data-analyse in audit processen kan aanzienlijke verbeteringen opleveren in zowel snelheid als nauwkeurigheid van de audit, maar vereist een ingrijpende verandering in mindset en aanpak. 

 

Voor de bijwoning van deze lezing zijn diverse gasten uitgenodigd zoals vertegenwoordigers van de regering, het parlement, vertegenwoordigers van de private sector en media.

 

De Kamer vertrouwt erop dat met dit bezoek de samenwerking tussen de Rekenkamer van China en de Rekenkamer van Suriname versterkt wordt.