Rekenkamer van Suriname Host Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) Training

Paramaribo 20 juni 2018,

Van 6 juni tot en met 8 juni 2018 heeft de Rekenkamer van Suriname (Kamer) als gastheer opgetreden voor het houden van een training getiteld “Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework” (SAI PMF). Deze training is door tussenkomst van INTOSAI Development Initiative (IDI) door facilitators uit Noorwegen, Brazilië en Jamaica aan vertegenwoordigers van negen (9) lidlanden binnen de Caraibische Organisatie van Supreme Audit Institutions (CAROSAI), verzorgd.

Tijdens deze 3-daagse training heeft er onder de deelnemers kennis overdracht plaatsgevonden over het uitvoeren van een SAI PMF assessment.
SAI PMF is een raamwerk dat aan de hand van indicatoren, die gebasseerd zijn op de Internationale Standaarden voor Rekenkamers (ISSAIs), de prestatie van Rekenkamers beoordeelt. De ISSAIs dekken echter niet alle aspecten die betrekking hebben op het functioneren van Rekenkamers, voornamelijk de ondersteunende functies zoals Human Resource Management (HRM).

Het uitvoeren van een SAI PMF assessment is vrijwillig. De leiding van een Rekenkamer neemt dat besluit en geeft ook aan wanneer en hoe deze assessment moet plaatsvinden. Er zijn diverse doelen gekoppeld aan het uitvoeren van een SAI PMF assessment. Enkele van deze doelen zijn om de sterktes en zwaktes van de organisatie te identificeren en om externe ondersteuning voor de ontwikkeling van de organisatie te verkrijgen.
De wijze waarop een beoordeling wordt uitgevoerd en door wie, hangt af van de doelstelling(en) van deze beoordeling. Er kunnen 4 soorten assessments worden uitgevoerd:
1. Zelf evaluatie: uitgevoerd door een team vanuit de Rekenkamer zelf.
2. Peer evaluatie: uitgevoerd door een team van een andere Rekenkamer of een INTOSAI orgaan.
3. Externe evaluatie: uitgevoerd door bijv. een ontwikkelingspartner, een ingehuurde consultant of een externe professionele accountancy lichaam of accountantskantoor.
4. Een combinatie van het bovenstaande: door een gemengd team.

De Kamer heeft in oktober 2016 onder leiding van twee (2) consultants een SAI PMF assessment verricht. De resultaten van het onderzoek zijn in januari 2017 gepresenteerd aan de Kamer en hebben geresulteerd in het strategisch- en actie plan  2017-2021.

De bedoeling van deze training was de essentiële kennis die nodig is om het raamwerk te begrijpen en toe te passen, over te dragen. Met deze training hoopt de Rekenkamer van Suriname dat hierdoor technische bijstand geboden is en dat de impact van het werk van de participerende Rekenkamers verbeterd wordt.

 De Afdeling Voorlichting
   van de
Rekenkamer van Suriname