65 jaar Rekenkamer


College Rekenkamer van Suriname

 
College en medewerkers Rekenkamer van Suriname

Op 3 mei 2019, heeft de Rekenkamer van Suriname (Kamer) haar 65-jarig bestaan herdacht.

De leiding van de Kamer heeft in besloten kring de dag samen met de medewerkers in alle stilte doorgebracht.
Hierbij Hierbij werd er een dankdienst gehouden met als voorganger dominee Lucia Anches-Breeveld.
De thema’s tijdens de dankdienst waren: liefde, respect en vertrouwen. Na de dienst was het verder een gezellig samenzijn.

Als blijk van waardering, zijn medewerkers die 10, 15 of 20 dienstjaren bij de Kamer hadden bereikt, in de bloemetjes gezet.


Jubilarissen Rekenkamer van Suriname