Training kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole

Paramaribo, 20 januari 2017

Van maandag 16 januari tot en met 19 januari jl. hebben auditors van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) geparticipeerd in een training betreffende “Kwaliteitsbeheersing en Kwaliteitscontrole en het gebruik van de bijbehorende handboeken op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek”. Deze training is verzorgd door Tjong A Hung Consultancy N.V. in het kader van het World Bank “Project Development of Accounting and Auditing Standards in Suriname”. 

De Rekenkamer van Suriname is als “Hoog College van Staat” een onafhankelijk instituut dat conform artikel 149 tot en met 152 van de Grondwet, in samenhang met de Wet Rekenkamer Suriname G.B. 1953 no. 26, in het belang van diverse belanghebbenden, te weten De Nationale Assemblee, de Regering, de Staatsraad en de samenleving onafhankelijk onderzoek en controle verricht op de staatsfinanciën en beleid op grond van wet- en regelgeving.Haar onderzoek zich richt op de overheidsfinanciën, waarbij zij zelf bepaalt wat zij onderzoekt, hoe zij dat doet en hoe zij dat publiceert. 

Om de onafhankelijkheid, integriteit en effectifviteit van haar werk te garanderen vindt de Kamer het van belang om te voldoen aan de internationale standaarden voor Rekenkamers (International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI), waarvan zowel kwaliteitscontrole als beheersing een wezenlijk onderdeel zijn. Daarnaast erkent de International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), in haar fundamentele auditing principes, het essentieel belang van kwaliteit in de audit werkzaamheden en de rol van kwaliteitscontrole hierbij. Immers, internationale standaarden bepalen in toenemende mate de kwaliteit en werkwijze van Rekenkamers. 

De Handboeken rechtmatigheidcontrole en kwaliteitsbeheersing beschrijven de grondslagen, aanpak en procedures om een kwalitatief hoogwaardig rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren. Met behulp van deze handboeken is de Kamer beter in staat haar jaarlijkse rechtmatigheidsonderzoek op een effectieve en kwalitatieve wijze uit te voeren. 

De Kamer zet met deze training en het gebruik van de handboeken het proces van structurele capaciteitsversterking voort, opdat op een professioneler niveau uitvoering kan worden gegeven aan haar werkzaamheden.