Rekenkamer Suriname zoekt betere toenadering tot Stakeholders.

 

 Paramaribo, 24 april 2018 -.

Het werk van Rekenkamers is erop gericht om de transparantie ten behoeve van de burgers en instituten door middel van externe controle te vergroten. Het mandaat van de Rekenkamer van Suriname is (hierna de Kamer) het  toezicht te houden op  de uitgaven en gerealiseerde doelen van de overheid.

De effectiviteit van de activiteiten van Rekenkamers kan aanzienlijk worden versterkt door middel van blijvende interactie met de verschillende stakeholders, waaronder  De Nationale Assemblee (DNA), overheid,  media, maatschappelijke organisaties en de burgerij.

Tijdens een International Congres of Suprême Audit Institutions (INCOSAI) meeting in 2010 erkende de International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)  dat communicatie met de directe stakeholders een belangrijke rol speelt in  de kwaliteitsverbetering  van het Rekenkameronderzoek  alsmede  in de implementatie van aanbevelingen door de overheid in voornoemde onderzoeken.

 Als gevolg van bovenstaande werden workshops aangeboden door INTOSAI Development Initiative (IDI) aan Rekenkamers in acht INTOSAI-regio's, waaronder de Caribbean Organization of Supreme Audit Institution (CAROSAI). CAROSAI is de eerste regio geweest waar de training werd verzorgd. In totaal hebben negen (09) Caribische landen deelgenomen inclusief Suriname.

Het hoofddoel van de training is geweest: “Greater audit impact through effective stakeholder’s engagement”..

In augustus 2017 en maart 2018  heeft de Kamer geparticipeerd in Stakeholder Engagement Strategy workshops in respectievelijk Jamaica en Zuid Afrika. Met de participatie in het IDI Programma waaronder deze workshops vallen, wordt invulling gegeven aan het Strategisch Plan  2017 -2021 van de Kamer.

De focus van de workshops is te komen tot een op maat ontworpen Strategisch Plan, waarin strategieën zijn ontwikkeld om de informatie naar, de betrokkenheid van en de samenwerking met de belanghebbenden van de Rekenkamer te bevorderen en garanderen. De Kamer realiseert zich dat de manier waarop de communicatie momenteel plaatsvindt met haar directe belanghebbenden en de samenleving intensiever en effectiever kan.

Zo, is in het concept Actie Plan verwerkt dat;

 ·         Op structurele wijze zal worden gecommuniceerd met de media over de onderzoekende bevindingen van de Kamer;

 ·         De contact momenten met DNA en de overheid zullen ook toenemen, waarbij naast de aanbieding van het Rekenkamer verslag ook nadere uitleg en de resultaten van speciale onderzoeken aan de orde zullen zijn;

 ·         In het kader van de verandering van de onderzoekmethodiek inzake rechtmatigheidsonderzoeken zal er met de rekenplichtigen structurele contact zijn. Hierbij zal het accent  liggen op het hanteren van de internationale standarden in het audit proces alsmede de implementatie van aanbevelingen als gevolg van de onderzoeksbevindingen.

 ·         In het bijzonder moet vermeldt worden dat ook in de interne zetting de manier waarop gecommuniceerd wordt zal veranderen naar een van meer betrokkenheid van de Rekenkamer medewerkers in de diverse interne processen.

 De Kamer hoopt het proces van finalisering  van het Actie Plan spoedig afgerond te hebben,  opdat de interactie met de door haar geïdentificeerde  stakeholders op professioneel hoger niveau zal plaatsvinden en een wezenlijke bijdrage zal leveren aan het functioneren van de organisatie en Suriname . 

 De Afdeling Voorlichting

van de

Rekenkamer van Suriname