Afdelingen

Secretaris van de Rekenkamer van Suriname

De Secretaris is de hoogste managementfunctie bij de Rekenkamer en draagt zorgt voor de dagelijkse operations van de Rekenkamer; met name:

  • het controle-onderzoek (rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoek),
  • de verslaggeving van de Rekenkamer, waaronder de samenstelling van het Rekenkamerverslag,
  • draagt zorg voor personeelsaangelegenheden
  • de monitoring van de vastgestelde begroting en de financiële verantwoording terzake
  • zorg voor de huisvesting en het archief van de Rekenkamer

Lees meer...

?>