De afdeling ICT heeft als doel, het ontwikkelen en formuleren van het ICT beleid  en dit in lijn brengen met de missie, visie en doelstellingen van de Rekenkamer van Suriname (Kamer).

De afdeling heeft zowel een kernfunctie als een ondersteunende functie binnen de Kamer.

De afdeling ICT is verantwoordelijk voor de vernieuwingen, aanpassingen en uitbreidingen van de automatiseringssystemen en processen, rekening houdend met de toekomstplannen en  de strategische en de operationele beleidsdoelstellingen van de Kamer.

De afdeling is ook verantwoordelijk voor de operationele ICT. De operationele omgeving bestaat uit:

  • Het rekencentrum
  • Het netwerk beheer
  • De applicatie beheer
  • Het systeem beheer
  • De helpdesk

De afdeling ICT werkt ook nauw samen met de Audit afdeling als interne consultant met betrekking tot de automatiseringsprocessen van de verschillende audit objecten
(Ministeries, etc).