Wat doet Human Resource Management van de Rekenkamer van Suriname

Korte weergave

Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn resources. In letterlijke zin. De hulpmiddelen van een organisatie.  En in figuurlijke zin, de rijkdom van een organisatie. De hulpmiddelen of rijkdommen zijn in de Human Resource Management context, de vaardigheden, de houding, het talent, de energie, de mogelijkheden en de kennis van een persoon. Een efficiënt gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers, of anders gezegd een beter gebruik van de hulpmiddelen of rijkdommen van een organisatie, leidt tot betere prestaties van de organisatie.

De rol van de afdeling Human Resource Management binnen een organisatie moet er dan ook op gericht zijn om, in het belang van de organisatie, op humane en efficiënte wijze het maximale uit de ( human) resources te halen. Anders gezegd, de afdeling Human Resource Management dient steeds te streven naar een situatie, waarbij levering van maximale inzet in het belang van de organisatie, door de medewerker als prettig wordt ervaren, en de medewerker ook voldoening geeft, omdat er steeds voldoende aandacht is voor het humane aspect binnen dit streven.(win –win situatie)

Binnen een organisatie zijn de volgende verbindingen van (essentieel) belang,

  1. verbinding tussen mensen,
  2. verbinding van mensen aan de visie
  3. verbinding van mensen aan de organisatie.

Praten we over een organisatie, dan hebben wij het over e mensen die met elkaar naar hetzelfde doel werken.
De Human Resource Management kern is daarom verbinden door middel van communiceren. De fundering van Human Resource Management is daarom het instaat zijn om (goed) te kunnen communiceren met alle medewerkers, waardoor ten eerste, de verbinding van de medewerker met de organisatie wordt bewerkstelligd en ten tweede dat er verankering plaatsvindt van de verbinding in de medewerker. Dit proces wordt door middel van communicatie gestuurd.

Dit betreft een korte weergave van wat de afdeling HRM binnen de Rekenkamer van Suriname probeert te bewerkstelligen.