Supreme Audit Institutions Performance Measurment Framework

EXTERNAL REVIEW OF THE SUPREME AUDIT INSTITUTION OF SURINAME

The Supreme Audit Institution of Suriname (SAI of Suriname) has undergone an external review of their current functioning and their environment based on international Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI-PMF) methodology.  At the request of this SAI and through the Inter American Development Bank (IDB), two (2) consultants were hired to implement the SAI-PMF. Two staff members of the SAI of Suriname were responsible for facilitating these consultants.

Lees meer...

Jaarverslag 2017 van de Rekenkamer van Suriname, gepubliceerd!

Jaarverslag 2017 van de Rekenkamer van Suriname,  gepubliceerd !

Paramaribo, 23 april 2018 –
De Rekenkamer van Suriname (Kamer) heeft op donderdag 29 maart 2018 haar jaarverslag gepresenteerd aan de voorzitter van De Nationale Assemblee en dit is door haar voorzitter mevrouw drs. J. Simons in ontvangst genomen. Het verslag werd overhandigd door de voorzitter van de Kamer mevrouw CH. Felter MBA.
De Kamer presenteert in dit verslag het resultaat van haar onderzoek over het dienstjaar 2017, ingevolge artikel 29 van de Wet Rekenkamer Suriname en artikel 151 van de Grondwet.  Ze heeft conform de artikelen 149 tot en met 152 en artikel 156 van de Grondwet S.B. 1987 no. 116, gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38 idem de Wet Rekenkamer Suriname (G.B. 1953 no. 26), het mandaat om controle in de ruimste zin van het woord uit te oefenen op de rekeningen der ontvangsten en uitgaven van niet alleen alle departe­men­ten, districts­commissariaten en parastatale instellingen, maar ook op particuliere instellingen, natuurlijke personen als ook rechtspersonen die subsidies en/of financiële bijdragen ontvangen uit ’s lands kas.

Lees meer...

Het Strategischplan 2017 -2021 van de Rekenkamer van Suriname

Het Strategischplan  2017 -2021 van de Rekenkamer van Suriname


Paramaribo, 24 april 2018 –
De Rekenkamer van Suriname (Kamer) heeft haar Strategisch Plan opgesteld en aangeboden aan de President van het Republiek Suriname en de Voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA).
Het Strategisch Plan is opgesteld in een periode waarin de publieke financiën van Suriname zich in een precaire situatie bevinden. Het is juist in deze periode van belang dat de regering recht- en doelmatig met de financiële middelen omgaat en de Kamer, als onafhankelijke controle instituut, de regering voorziet van aanbevelingen tot verbetering.

Lees meer...

Rekenkamer Suriname zoekt betere toenadering tot Stakeholders.

Rekenkamer Suriname zoekt betere toenadering tot Stakeholders.

 

 Paramaribo, 24 april 2018 -.

Het werk van Rekenkamers is erop gericht om de transparantie ten behoeve van de burgers en instituten door middel van externe controle te vergroten. Het mandaat van de Rekenkamer van Suriname is (hierna de Kamer) het  toezicht te houden op  de uitgaven en gerealiseerde doelen van de overheid.

De effectiviteit van de activiteiten van Rekenkamers kan aanzienlijk worden versterkt door middel van blijvende interactie met de verschillende stakeholders, waaronder  De Nationale Assemblee (DNA), overheid,  media, maatschappelijke organisaties en de burgerij.

Lees meer...

Training kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole

Paramaribo, 20 januari 2017

Van maandag 16 januari tot en met 19 januari jl. hebben auditors van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) geparticipeerd in een training betreffende “Kwaliteitsbeheersing en Kwaliteitscontrole en het gebruik van de bijbehorende handboeken op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek”. Deze training is verzorgd door Tjong A Hung Consultancy N.V. in het kader van het World Bank “Project Development of Accounting and Auditing Standards in Suriname”. 

Lees meer...

Pagina 2 van 3
?>