Het Strategischplan 2017 -2021 van de Rekenkamer van Suriname

Het Strategischplan  2017 -2021 van de Rekenkamer van Suriname


Paramaribo, 24 april 2018 –
De Rekenkamer van Suriname (Kamer) heeft haar Strategisch Plan opgesteld en aangeboden aan de President van het Republiek Suriname en de Voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA).
Het Strategisch Plan is opgesteld in een periode waarin de publieke financiën van Suriname zich in een precaire situatie bevinden. Het is juist in deze periode van belang dat de regering recht- en doelmatig met de financiële middelen omgaat en de Kamer, als onafhankelijke controle instituut, de regering voorziet van aanbevelingen tot verbetering.

Lees meer...

Rekenkamer Suriname zoekt betere toenadering tot Stakeholders.

Rekenkamer Suriname zoekt betere toenadering tot Stakeholders.

 

 Paramaribo, 24 april 2018 -.

Het werk van Rekenkamers is erop gericht om de transparantie ten behoeve van de burgers en instituten door middel van externe controle te vergroten. Het mandaat van de Rekenkamer van Suriname is (hierna de Kamer) het  toezicht te houden op  de uitgaven en gerealiseerde doelen van de overheid.

De effectiviteit van de activiteiten van Rekenkamers kan aanzienlijk worden versterkt door middel van blijvende interactie met de verschillende stakeholders, waaronder  De Nationale Assemblee (DNA), overheid,  media, maatschappelijke organisaties en de burgerij.

Lees meer...

Training kwaliteitsbeheersing en kwaliteitscontrole

Paramaribo, 20 januari 2017

Van maandag 16 januari tot en met 19 januari jl. hebben auditors van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) geparticipeerd in een training betreffende “Kwaliteitsbeheersing en Kwaliteitscontrole en het gebruik van de bijbehorende handboeken op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek”. Deze training is verzorgd door Tjong A Hung Consultancy N.V. in het kader van het World Bank “Project Development of Accounting and Auditing Standards in Suriname”. 

Lees meer...

Het tiende congres van het "Caraïbische Organisatie van Rekenkamers" (CAROSAI)

Het tiende congres van het "Caraïbische Organisatie van Rekenkamers" (CAROSAI)

Van 30 mei tot en met 2 juni 2016 heeft CAROSAI zijn tiende congres gehouden in Paramaribo, Suriname. Het congres had als thema, "Versterking van Rekenkamers door middel van opleiding, coöperatieve audits en uitvoering van de Internationale Standaarden voor Rekenkamers (ISSAIs)".

Tijdens het congres gaven de leden aan zich in te zullen zetten voor de uitvoering van de ISSAIs in hun land. Ze hebben hierbij de mogelijkheid voor samenwerking met andere rekenkamers. Elke Rekenkamer gaf hun ondersteuning over het gebruik van coöperatieve audits als een middel om de controle praktijken te verbeteren. Verder zal het bieden van gezamenlijke opleidingen ( twinning) als middel kunnen dienen voor de ten uitvoerlegging en de naleving van de ISSAIs.

Lees meer...

Pagina 2 van 2